THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5714822
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4814232
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3238000
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3142366
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124080
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2657886
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2615846
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2386755