THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672497
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4629243
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3146940
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126569
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3118967
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644149
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612265
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367600