THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5691862
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4711495
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3185237
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133335
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3121109
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649438
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613528
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2376336